А после ще имате ограда и врата, покраи която като минават, ще остават с отворена уста…